Editare

Revizia, editarea şi verificarea reprezintă paşi suplimentari pentru asigurarea calităţii unei traduceri tehnice. Octopus Translations vă oferă serviciul suplimentar de verificare (proofreading) inclus în preţul traducerii iar, separat, contra cost, asigurăm revizia de către un al doilea traducător independent. Aceste etape sunt necesare pentru:

  • Utilizarea unei terminologii corecte şi unitare
  • Eliminarea erorilor de formatare, ortografie, punctuaţie, stil şi gramatică
  • Transformarea unităţilor de măsură
  • A verifica dacă traducerea este completă, corectă şi reflectă mesajul din textul sursă
  • Respectarea instrucţiunilor clientului

Oferim aceste servicii şi pentru documente traduse de o altă agenţie de traduceri sau de către un traducător care nu este nativ.

Revizia lingvistică presupune examinarea documentelor sursă şi ţintă pentru ca traducerea să corespundă scopului propus şi agreat, să se încadreze în stilul şi specificul domeniului de care aparţine, să nu existe erori de exprimare, topică, gramatică, probleme de terminologie, să fie asigurată uniformitatea, corespondenţa cu glosarele şi memoriile de traducere.

Prin verificarea traducerii (proofreading) înţelegem identificarea pasajelor netraduse, eliminarea eventualelor erori de formatare, punctuaţie, aderarea la standardele de ţară etc. Verificarea se face doar de către vorbitori nativi ai limbii ţintă.