Traduceri în/din Chineză

Traducem în şi din limba chineză, indiferent de domeniu sau numărul de cuvinte.
Echipa noastră de traducători este formată din experţi lingvişti, vorbitori nativi ai limbii chineze, pentru a garanta acurateţea şi specificitatea materialelor. Procesul de selectare a resurselor ne obligă să cerem experienţă profesională relevantă pentru traducerea unui anumit material. În plus, urmărim ca traducătorii să fie în contact permanent cu limba şi cultura spre care traducem, motiv pentru care apelăm adesea la resurse din lumea întreagă. Investim timp în verificarea terminologiei, sensului şi adaptării traducerii predate pentru a servi iniţiativei de comunicare.

Cunoscută sub denumirea generică de chineză, această “limbă” asiatică reprezintă după părerea experţilor lingvişti mai degrabă o familie de limbi disctincte, decât o limbă care cunoaşte multe dialecte. În timp ce mai bine de jumătate de miliard din populaţia globului vorbeşte chineza ca limbă nativă, diferenţele dintre cele aproximativ 13 interpretări lingvistice ale chinezei sunt destul de mari. Cea mai populară dintre acestea este, în mod sigur, Chineza Mandarină, urmată de Chineza Wu, Cantonese şi Min.

Adeseori, chineza este descrisă ca o limbă “monosilabică”, lucru care nu este foarte departe de adevăr, ci cât se poate de real pentru variantele mai vechi ale limbii, Chineza Clasică şi Chineza Mijlocie. În Chineza Clasică, de exemplu, aproximativ 90 % din cuvinte sunt reprezentate de o singură silabă şi totodată un singur caracter. În variantele lingvistice moderne, încă există cazul în care un morfem – unitatea cea mai mică din structura unui cuvânt care poartă o informaţie – reprezintă o singură silabă, în contrast cu engleza, spre exemplu, unde un morfem este compus din mai multe silabe. Câteva din variantele lingvistice conservatoare din Sud încă folosesc multe cuvinte monosilabice, în special în ceea ce priveşte fondul lexical de bază.

Primele scrieri au fost descoperite în China în urmă cu mai bine de 3.500 de ani, sub forma unor inscripţii pe oase, denumite pictograme. De-a lungul timpului, au evoluat în caractere realizate cu peria sau cu peniţa.

Vocabularul chinez adună în prezent peste 20.000 de caractere, care nu trebuie confundate cu cuvintele chinezeşti. Cuvintele sunt formate de regulă din două sau trei caractere, ceea ce înseamnă că vocabularul însumează un număr şi mai mare de cuvinte. În 1950, China a traversat o perioadă de reformă lingvistică, când aproximativ 2.000 de caractere au fost simplificate.