Traduceri în/din Franceză

Traducem în şi din limba franceză, indiferent de domeniu sau numărul de cuvinte.

Echipa noastră de traducători este formată din experţi lingvişti, vorbitori nativi ai limbii franceze, pentru a garanta acurateţea şi specificitatea materialelor. Procesul de selectare a resurselor ne obligă să cerem experienţă profesională relevantă pentru traducerea unui anumit material. În plus, urmărim ca traducătorii să fie în contact permanent cu limba şi cultura spre care traducem, motiv pentru care apelăm adesea la resurse din lumea întreagă. Investim timp în verificarea terminologiei, sensului şi adaptării traducerii predate pentru a servi iniţiativei de comunicare.

Considerată în secolul trecut limba internaţională a diplomaţiei şi a relaţiilor internaţionale şi totodată emblema claselor educate, limba franceză este în prezent vorbită de aproximativ 200 de milioane de persoane în întreaga lume.

În franceza vorbită în prezent, un loc aparte îl ocupă folosirea argoului. El se dovedeşte a fi deosebit de creativ – spre exemplu, banilor li se poate spune les ronds, le fric sau les balles, faţă de academicul “bullets”. O altă caracteristică a argoului francez este Verlan, care funcţionează asemeni unei limbi secrete care are la bază jocul cu silabele cuvintelor, mai exact inversarea acestora. Chiar numele Verlan provine de la inversul cuvântului l’envers. Fou (nebun) devine ouf, femme devine meouf, iar coffee devine feca. Multe dintre cuvintele uzuale sunt folosite des în Verlan, astfel că în limbaj comun aproape au înlocuit corespondenţele originale.

Limba franceză numără aproximativ 110 milioane de vorbitori nativi, 190 milioane de oameni vorbesc franceza ca a doua limbă şi alte 200 milioane o învaţă ca limbă străină.