Traduceri în/din Română

Traducem în şi din limba română, indiferent de domeniu sau numărul de cuvinte.

Vorbită de aproximativ 28 milioane de persoane, limbă română este limbă oficială în România, Republica Moldova, provincia autonomă Vojvodina din Serbia şi în regiunea Muntelui Athos din Grecia. În plus, vorbitorii de limbă română sunt răspândiţi în multe ţări europene, printre care Italia, Spania, Ucraina, Bulgaria, Rusia, Portugalia, Marea Britanie, Franţa şi Germania, dar şi în Statele Unite ale Americii, Canada şi Israel.

Având rădăcini latine, româna are la bază comuniunea a două culturi diferite: teritoriul român a fost populat iniţial de poporul dac şi colonizat ulterior de romani în jurul anului 106 d.Hr. Apoi, între secolele VII-X, limbă română a cunoscut un al doilea val de influenţe, de data aceasta de origine slavă, prin intermediul Imperiului Bizantin.

Provincie în mare parte agricolă, apreciată pentru resursele importante de aur şi argint pe care le deţinea, teritoriul dac a fost colonizat de romani, care au impus limba latină în administraţie şi comerţ. Aşa a luat naştere proto-româna. Se consideră că limbă română a fost prima limbă care s-a desprins din ramură latină şi rămâne în continuare fidelă acesteia prin faptul că este mai conservatoare în comparaţie cu alte limbi apropiate, în ceea ce priveşte morfologia nominală. Spre exemplu, româna a păstrat cu fidelitate declinările limbii latine, deşi doar cinci din cele şase pe care le avea aceasta inţial: nominativ, acuzativ, dativ, genitiv şi vocativ. În plus, tot din latină, româna a păstrat genul neutru al substantivului. Cu toate acestea, morfologia verbului păstrează valorile perfecte şi viitoare pe care le au şi alte limbi romanice. Dar, în esenţă, româna a simplificat semnificativ timpurile verbale.

Denumită general “română”, limba cunoaşte o serie de dialecte şi interpretări diferite. În acelaşi registru se înscriu aromâna, istro-Româna şi megleno-româna, însumând teritoriile de la nord şi sud de Dunăre. Mai mult decât atât, aceasta suferă modificări de nuanţă chiar pe teritoriul României, unde se deosebesc mai multe subdialecte: oltenesc, moldovenesc, muntenesc, maramureşean, bănăţean şi ardelenesc.