Workflow

Odată cu progresul tehnologic, domeniul traducerilor a devenit tot mai tehnic şi totodată competitiv. Gestionarea unor traduceri specializate complexe, presupunând mai multe limbi ţintă şi volume imense, necesită dezvoltarea şi perfecţionarea unor procese de lucru menite să asigure calitatea traducerilor şi utilizarea eficientă a resurselor.

La Octopus Translations, procesele noastre de lucru sunt certificate ISO:9001 de către Loyd’s Register, iar activităţile se desfaşoară respectând standardul EN 15038, specific serviciilor de traduceri tehnice.

Acordăm atenţia cuvenită tuturor etapelor şi elementelor implicate în procesul de producţie pentru a garanta calitatea serviciilor noastre.