Procesul de traducere

Traducerea unui document presupune organizarea următoarele etape: planificare, contractarea şi coordonarea resurselor pentru îndeplinirea şi finalizarea proiectului. Nivelul de dificultate şi provocările întâlnite variază de la un proiect la altul în funcţie de mai multe criterii.

Pregătirea unui proiect de traducere presupune obţinerea unor informaţii complete şi corecte despre obiectivul proiectului şi desfăşurarea acestuia. În abordarea unei traduceri, Project Managerul va stabili metoda de abordare potrivită pentru îndeplinirea obiectivului, fie ca este vorba despre traduceri medicale, traduceri juridice sau traduceri financiare.

Identificarea resurselor
Project managerul identifică specificul resurselor umane necesare îndeplinirii obiectivului. Pentru planificarea proiectului trebuie considerate următoarele:

  • Câte persoane vor fi implicate în realizarea proiectului?
  • Ce şi câte combinaţii lingvistice presupune proiectul de traducere?
  • Ce fel de resurse – lingvişti, ingineri şi/sau DTP – sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului?
  • Experienţa în industrie sau în utilizarea unui soft anume este esenţială?
Rezumatul proiectului
Softurile dedicate managementului proiectelor de traduceri oferă soluţii optime pentru colectarea informaţiilor esenţiale despre proiect. Introducerea instrucţiunilor, a cerinţelor şi a instrucţiunilor face posibilă urmărirea bugetului şi a fişierelor pe parcursul procesului de traducere sau localizare. Softul oferă posibilitatea definirii termenelor de predare şi a aşteptărilor clientului.
Managementul fişierelor
Project managerul trebuie să analizeze fişierele sursă pentru a determina o varietate de factori decisivi în procesul de producţie. Formatul fişierelor text şi grafice este esenţial în selectarea resurselor umane şi a softurilor necesare producţiei. În traducerea documentelor, formatarea fişierelor are un impact major asupra managementului proiectului.
Instrucţiuni
Recepţionarea şi asumarea instrucţiunilor clientului şi elaborarea unui set special pentru echipa de producţie reprezintă primii paşii esenţiali ai întregului proces şi de care depinde succesul proiectului. Setul de instrucţiuni devine din ce în ce mai complex în funcţie de volumul de tradus şi de numărul de combinaţii lingvistice. Pentru a fluidiza comunicarea şi a eficientiza paşii unui proiect, setul de instrucţiuni va cuprinde şi stabilirea termenelor de livrare aferente fiecărei faze, obiectivele proiectului, identificarea elementelor ce vor necesita o atenţie sporită pe parcursul acestuia, cerinţele de formatare si accesul la site-ul ftp.
Alocarea resurselor
Presupune analiza proiectului din perspectiva bugetului alocat, a volumului şi a termenelor de predare. Obiectivul principal al project managerului este alocarea resurselor şi maximizarea randamentului în condiţiile unor constrângeri financiare şi de timp, astfel încât proiectul să fie îndeplinit conform cerinţelor clientului şi standardelor de calitate aplicabile. Pentru proiectele unor clienţi noi, project managerul poate solicita sprijinul vendor managerului pentru identificarea şi selectarea celor mai potrivite resurse, însă în cazul unor parteneri de tradiţie, acesta va şti de la bun început cui să se adreseze.
Predarea proiectului
Presupune îndeplinirea etapelor de verificare a materialului. Traducerea trebuie să respecte instrucţiunile clientului atât la nivel lingvistic, cât şi tehnic, servind scopului pentru care a fost solicitată. Verificarea finală presupune existenţa aceluiaşi număr de fişiere ţintă, în acelaşi format ca fişierele sursă primite de la client. Project managerul va pregăti predarea şi va expedia traducerea în formatul şi prin mijlocul stabilit încă de la început, pe suport de hârtie, prin curier sau electronic, prin email, ftp sau portalul agenţiei de traduceri.
Modificările finale
Traducerile ce au un conţinut tehnic sau specializat presupun adesea verificarea de către un specialist implicat în procesele descrise sau având cunoştinţe despre procedurile interne ale clientului. În astfel de cazuri, traducerea poate fi adaptată prin modificări, corecturi sau revizii, necesitând editarea fişierelor predate. Project managerul preia aceste informaţii şi le comunică echipei de producţie. Fişierele modificate sunt retrimise clientului după ce modificările au fost inserate şi traducerea revăzuta.
Evaluarea traducerii post-proiect
Proiectele de anvergură presupun o întâlnire finală cu clientul în care impresiile şi observaţiile pe tema procesului de lucru şi a traducerii sunt documentate şi avute în vedere pentru proiecte viitoare. Fişierele sunt, de asemenea, arhivate şi salvate pentru a putea fi consultate.